POEMA A PASTORA, DENDE A CARCERE DE A LAMA (PONTEVEDRA)

Dende a carceré de A Lama (Pontevedra) escribuinos o noso companheiro preso, ADRIAN MOSQUERA PAZOS (SENHEIRO). 
Uns poemas escritos dende o carceré a unha muller loitadora e comprometida coas inxustizas como era PASTORA.
Vai por ti PASTORA de parte de SENHEIRO e todas nos.
!!!ABAIXO OS MUROS DAS PRISIONS!!! 
Prender na ligazon para ollar.
https://drive.google.com/file/d/1AGuQwr4qMuZjjvAZYT2AZ64trPcNU1y7/view?usp=sharing

Comentarios